Fiets&Verhuur Ede ruimt de collectie op om volgend seizoen weer met nieuwe fietsen voor de verhuur te starten.

Onze heren-, dames- en elektrische fietsen zijn goed onderhouden en daarop krijgt u 3 maanden garantie. Kinderfietsen zijn altijd zonder garantie.

Koopt u zonder garantie dan krijgt u nog eens € 50,00 korting op een elektrische fiets en € 25,00 op een heren- of damesfiets.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak bel 0318-727260, mail naar info@fietsenverhuurede.nl of bestel online.

 

 

Fiets&Verhuur Ede garantievoorwaarden

 

FRAME

3 maanden garantie op materiaal- en constructiefouten voor stalen frame en voorvork.

3 maanden garantie op materiaal- en constructiefouten voor aluminium frame en verende voorvork.

ONDERDELEN

3 maanden garantie op materiaal- en constructiefouten.

LAKWERK

3 maanden garantie op alle lak- en chroomdelen, geldt voor roestvorming van binnenuit. Beschadigingen vallen buiten de garantie aanspraak.

 

Garantiebepaling tweedehands product

 

Een door de ondernemer te leveren product, niet zijnde een nieuw product, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden vanaf de datum van levering.

Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor reparatie van het product, inclusief eventuele administratie- en onderzoekskosten door de ondernemer worden gedragen.

Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantietermijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, vervanging of schadeloosstelling, inclusief administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijkosten aan de consument in rekening worden gebracht.

De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.